Všem obcím a orgánům státní správy, investorům a projektantům je určena nabídka projektových a poradenských služeb naší firmy.

Vedle standardních projektů nabízíme i nové produkty v oblasti posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA)

a hodnocení NATURA.

Každý z nabízených produktů zpracujeme podle

Vašich specifických požadavků.

Využijte širokou komplexní nabídku služeb

a zkušeností naší firmy.

 

 

 

 

Odborná kvalifikace našich zaměstnanců:

 

  • autorizace České komory architektů

autorizovaný architekt, autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability, autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba, autorizovaný architekt pro obor územní plánování

 

  • úřední oprávnění Ministerstva zemědělství ČR

k projektování pozemkových úprav, akreditační certifikát pro poradce ekologického zemědělství

 

  • autorizace Ministerstva životního prostředí ČR

autorizace k provádění posouzení podle §45i zákona (NATURA), autorizace o posuzování vlivů na ŽP (EIA)

Nahoru ↑

© 2006-2024 ONEsolution.cz  |  Copyright 2009 LÖW & spol., s.r.o.  |  ONEbit.cz hosting