Odborná kvalifikace našich zaměstnanců:

autorizace České komory architektů           

 • autorizovaný architekt
 • autorizovaný architekt - krajinářská architektura
 • autorizovaný architekt - územní plánování
 • autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability
autorizace Ministerstva životního prostředí ČR
 • autorizace o posuzování vlivů na ŽP (EIA)
 • autorizace k provádění posouzení podle §45i zákona (NATURA)
 • autorizace k provádění biologického hodnocení (§67 podle §45i zákona)
úřední oprávnění Ministerstva zemědělství ČR          

 • k projektování pozemkových úprav
 • akreditační certifikát pro poradce
ostatní
 • soudní znalectví  v oboru ochrany přírody a ekonomika
 • projektový management Operačního programu Životní prostředí

 

 


 

 


Nahoru ↑

© 2006-2018 ONEsolution.cz  |  Copyright 2009 LÖW & spol., s.r.o.  |  ONEbit.cz hosting