Projekty výzkumu a vývoje
Rozpracované:

2006 - 2010
"OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU JAKO PODSTATNÉHO RYSU ČESKÉ KULTURNÍ KRAJINY"
Identifikační kód: 2B06126
Zadavatel:         ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nositel projektu: LÖW & spol., s.r.o., Brno
Spolunositel:    Masarykova univerzita, Brno

Výstupy projektu:
V002 - Typické znaky krajinného rázu v ČR
     Titul-priloha katalogu znaku krajinneho razu
     V002_uvod _katalog
V003 - Ekonomicko-správní nástroje k ochraně krajinného rázu
     Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu
V004 - Metodické pomůcky k výchově a vzdělávání při ochraně
             krajinného rázu
     kniha
plakatekA2(Neolit).puzzleA4(Neolit).
plakatekA2(Stredovek).
puzzleA4 (Stredovek).
plakatekA2(Baroko) puzzleA4(Baroko).
plakatekA2(Prumysl).
puzzleA4(Prumysl).
plakatekA2(Socialismus).
 
puzzleA4(Socialismus).
   V005 - Digitální zpracování metodických pomůcek a katalogu
     aktivita 5.1.
          V005_uvod _katalog
          katalog-tab_Ia
          katalog-tab_Ib
          katalog-tab_Ic
          katalog-tab_IIA
          katalog-tab_IIB
          katalog-tab_IIC
     aktivita 5.2.
          dobre_priklady

Dokončené:

2004
"DLOUHODOBÉ VÝZKUMNÉ OBJEKTY NA ÚROVNI EKOSYSTÉMŮ V ČESKÉ REPUBLICE - PŘÍSPĚVEK DO EVROPSKÉ SÍTĚ"
Identifikační kód: OC E25.001
Zadavatel:         ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nositel projektu: Mendelova univerzita, Brno
Publikace:
"METODICKÉ POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ LOKÁLNÍHO ÚSES"
Subdodavatel:   LÖW & spol., s.r.o., Brno

2003 - 2005
"TYPOLOGIE ČESKÉ KRAJINY"
"TYPOLOGIE ČESKÉ KRAJINY"
Identifikační kód: SE/640/1/03
Zadavatel:        ČR - Ministerstvo životního prostředí
Nositel projektu:  LÖW & spol., s.r.o., Brno

2003 - 2004
"VYHODNOCENÍ POTENCIÁLU KRAJINY ČR Z HLEDISKA MOŽNÉHO DALŠÍHO ÚZEMNÍHO ROZVOJE V CHKO"
"VYHODNOCENÍ POTENCIÁLU KRAJINY ČR Z HLEDISKA MOŽNÉHO DALŠÍHO ÚZEMNÍHO ROZVOJE V CHKO"
Identifikační kód: SK/620/16/03
Zadavatel:       ČR - Ministerstvo životního prostředí
Nositel projektu: LÖW & spol., s.r.o., Brno
Spolunositel:    AGERIS s.r.o., Brno

2002 - 2004
"ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ V DALŠÍ ČINNOSTI MŽP"  
Identifikační kód: SE/640/6/02
Zadavatel:        ČR - Ministerstvo životního prostředí
Nositel projektu: VÚKOZ, p.o., Průhonice
Spolunositel:      LÖW & spol., s.r.o., Brno

2002 - 2003
"STRATEGIE A METODICKÁ PODPORA ÚDRŽBY A ROZVOJE ZELENĚ V URBANIZOVANÉM PROSTORU"
"STRATEGIE A METODICKÁ PODPORA ÚDRŽBY A ROZVOJE ZELENĚ V URBANIZOVANÉM PROSTORU"
Identifikační kód: SE/660/1/02
Zadavatel:        ČR - Ministerstvo životního prostředí
Nositel projektu:  LÖW & spol., s.r.o., Brno
Spolunositel:     Projekce zahradní,krajinná a GIS,s.r.o.,Brno

1999 - 2001
"PÉČE O KRAJINU II"
Identifikační kód: SE/640/1/99
Zadavatel:        ČR - Ministerstvo životního prostředí
Nositel projektu:  Česká zemědělská univerzita, Praha
Spolunositel:     LÖW & spol., s.r.o., Brno

1994 - 1995
"TRANSFORMACE PŘÍHRANIČNÍ KRAJINY JIŽNÍ MORAVY"
Identifikační kód: GA205/94/1222
Zadavatel:        Grantová agentura České republiky
Nositel projektu:  Ústav geoniky AV ČR,v.v.i., Praha
Spolunositel:     LÖW & spol., s.r.o., Brno

Nahoru ↑

© 2006-2018 ONEsolution.cz  |  Copyright 2009 LÖW & spol., s.r.o.  |  ONEbit.cz hosting